You are here: Home Mother & child tips
News

8  คำถามที่พ่อแม่ควรถามลูกๆ เมื่อเขาทำผิด เพื่อที่จะได้ทำให้ลูกเข้าใจในสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น!

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

ปัญหาสำคัญของคนที่เป็นพ่อแม่ที่สามารถสร้างความเครียดและความทุกข์มหันต์ได้คือ ลูกดื้อไม่เชื่อฟัง บอกให้ไปทางซ้าย ลูกก็หันไปขวา บอกให้เดินหน้า ลูกก็เหลียวหลัง......อ่านเพิ่มเติม...
 

www.Stats.in.th